英汉词库
热搜:   Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 • 首 页
 • yenbond翻译,yenbond意思,yenbond中文怎么说

  (日本政府或企业发行的)日元公债。
  yenbond的翻译例句与用法
  yenbond的例句及用法

   
  标签: yenbond
   
  更多>同类英汉词库
  0相关评论

  点击排行
  猜你喜欢